• Łukasz Słodyczka

  Wspólnie Mocni, Zdrowi Razem – Wybierz Ratownika Medycznego, Wybierz Bezpieczną Przyszłość!

 • Łukasz Słodyczka

  Ratownik, Politolog,
  Profesjonalista…

o mnie

Imię i nazwisko: Łukasz Słodyczka

Data urodzenia: 4 lipca 1990

Miejsce urodzenia: Ząbkowice Śląskie

Wykształcenie:

2020-2021 Uniwersytet Wrocławski, wydział Prawa Administracji i Ekonomii

 • Studia Podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

2012-2014 Wyższa Szkoła Zarządzania „EDUKACJA” we Wrocławiu

 • Tytuł magistra na kierunku: Zarządzanie
 • Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

2010-2012 Szkoła Policealna Służb społecznych i Medycznych w Świdnicy

2009-2012 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

 • Tytuł licencjata na kierunku: Politologia
 • Specjalność: Polityka bezpieczeństwa publicznego

2006-2009 III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich

 • Klasa o profilu humanistycznym

Doświadczenie zawodowe:

10.2012 – trwa – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pomoc Doraźna” w Ząbkowicach Śląskich

 • Ratownik Medyczny

05.2017-08.2018 Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

 • Ratownik Wodny

01.2013 – trwa – Zabezpieczenia medyczne imprez masowych, turniejów sportowych, wydarzeń rekreacyjnych, koncertów.

01.2013 – trwa – Prowadzenie zajęć z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w instytucjach oraz placówkach edukacyjnych.

01.2013 – Praca w charakterze opiekuna, trenera oraz wychowawcy na wycieczkach sportowych, wyjazdach, zgrupowaniach oraz obozach.

 Dodatkowa działalność:

 • Członek lokalnych stowarzyszeń patriotycznych.
 • Inicjator projektów społeczno-kulturalnych.
 • Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej.
 • II DAN Kickboxingu federacji WKA.
 • Ratownik WOPR.
 • Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności pływanie.
 • Asystent społeczny Posła na Sejm Marcina Gwoździa.

Cechy charakterystyczne:

 • Otwartość na dialog i współpracę z mieszkańcami.
 • Skupienie na efektywnym zarządzaniu zasobami publicznymi.
 • Pasja do rozwoju lokalnej społeczności.
 • Decyzyjność i zdolności przywódcze.

Hobby:

 • Aktywność sportowa (biegi, kickboxing).
 • Promowanie kultury lokalnej.
 • Edukacja społeczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Podróże.

program

 1. Rozwój Infrastruktury:
 • Poprawa stanu technicznego dróg i chodników dla bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców.
 • Poprawa organizacji gospodarki komunalnej w gminie.
 • Walka przeciw śmieciowiskom w gminie.
 • Utworzenie bezpośredniej komunikacji do Wrocławia.
 1. Edukacja i Kultura i Sport:
 • Stawiam na sport dla przyszłości Ząbkowic Śląskich – dostępne Orliki, ścieżki rowerowe, utworzenie lodowiska.
 • Wspieranie lokalnych placówek oświatowych i przedszkoli oraz utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach.
 • Programy wsparcia dla młodzieży w zakresie edukacji pozaszkolnej i kulturalnej.
 1. Ochrona Środowiska:
 • Inwestycje w zieleń miejską w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
 • Ząbkowice przyjazne zwierzętom.
 1. Gospodarka i Przedsiębiorczość:
 • Równe traktowanie wsi, remonty świetlic wiejskich.
 • Tworzenie warunków do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw i małych firm.
 • Nowe miejsca pracy w Ząbkowicach Śląskich.
 • Promowanie lokalnych produktów i usług.
 1. Bezpieczeństwo Publiczne:
 • Wzmacnianie służb porządkowych i współpraca z policją w zakresie zapewniania bezpieczeństwa.
 • Zwiększanie świadomości publicznej związanej z prowadzeniem pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpłatne szkolenia.

 1. Partycypacja Społeczna:
 • Regularne konsultacje z mieszkańcami w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej.
 • Utworzenie platformy online do składania propozycji i opinii mieszkańców.
 • Wspieranie inicjatyw obywatelskich i lokalnych organizacji społecznych.
 1. Transparentność i Efektywność Zarządzania:
 • Otwartość w sprawach publicznych i dostęp do informacji dla mieszkańców.
 • Efektywne zarządzanie budżetem miasta oraz transparentność w wydatkach publicznych.

Pragnę być burmistrzem, który słucha i działa dla dobra wspólnoty lokalnej. Razem możemy stworzyć lepszą gminę, w której każdy mieszkaniec ma szansę rozwijać się i cieszyć się wysoką jakością życia.

Materiały Prasowe

Zachęcamy wszystkie media do korzystania z udostępnionych materiałów oraz kontaktowania się z naszym biurem prasowym w celu uzyskania dodatkowych informacji.

_____________________

Pragnę być Waszym głosem w kształtowaniu przyszłości naszej wspólnoty. Moje zaangażowanie w rozwój gminy oraz moje wartości oparte na otwartości, partycypacji społecznej i skutecznym zarządzaniu sprawiają, że jestem gotowy do służby jako Wasz burmistrz.

Wasze pomysły, opinie i pytania są dla mnie niezwykle ważne. Dlatego zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu ze mną. Chciałbym usłyszeć o Waszych potrzebach, obawach i marzeniach dotyczących naszej społeczności.

Jeśli macie pytania dotyczące mojego programu, sugestie dotyczące konkretnych obszarów, czy po prostu chcecie podzielić się swoimi pomysłami na lepszą gminę, jestem do Waszej dyspozycji.

_____________________